HURON Program, Uncategorized

HURON-Kathmandu District Chapter organizes One Day Educational Program

Human Rights Organisation of Nepal, Kathmandu Chapter organized a One Day Human Rights Educational Program for Member of HURON, media personnel, Security personnel (Nepal Police and Armed Police Force), students, teachers etc. on 7th July, 2017, at Institute of Crisis Management, Dhumbarahi.   The theme of the one day educational program was Human Rights specifically… Continue reading HURON-Kathmandu District Chapter organizes One Day Educational Program

Advertisements
National Program

स्थानिय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको गतिबिधी

२० बर्ष पछी स्थानिय तहमा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्नपाउदा मातदाताहरु प्रतिकुल मौसम र डर-त्रास फैलिएको अवस्थामा पनि उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी भएको जनता को उत्साहा प्रशंशनीय।