National Program, Short Clips

HURON Review (Short Clip) with Citizens Campaign for Clean Election (CCCE)

Watch a short clip of HURON, review its activities under CCCE till date.   https://youtu.be/9r_EAiebFDI

Advertisements
National Program

स्थानिय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको गतिबिधी

२० बर्ष पछी स्थानिय तहमा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्नपाउदा मातदाताहरु प्रतिकुल मौसम र डर-त्रास फैलिएको अवस्थामा पनि उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी भएको जनता को उत्साहा प्रशंशनीय।