National Program

स्थानिय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको गतिबिधी

२० बर्ष पछी स्थानिय तहमा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्नपाउदा मातदाताहरु प्रतिकुल मौसम र डर-त्रास फैलिएको अवस्थामा पनि उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी भएको जनता को उत्साहा प्रशंशनीय।